Felhasználási feltételek

 

Jognyilatkozat, kárfelelősség kizárása:

Az oldalon közölt tartalmak nagy részben saját szellemi termékek, részben viszont harmadik személyek szellemi alkotását tartalmazzák. Utóbbi esetén a honlapon minden esetben megjelöljük az idézett szöveg forrását. Amennyiben a honlapon közzétett írás egyes részei forrásmegjelölést nem tartalmaznak, úgy az saját szellemi alkotásnak tekintendő, és mint ilyen, teljes körű szerzői jogi védelmet élvez.
Ezúton hozzájárulásunkat adjuk a közzétett szellemi termékeink idézéséhez, az általános törvényi követelmények teljesítésén kívül az Art Design Konyhastúdió és a http://artdesignkonyha.hu URL megjelölés feltüntetése esetén. Ha bárki az idézésen túl valamely szellemi alkotásunkat teljes terjedelemben kívánná átvenni, úgy köteles ehhez a szerző(k) előzetes hozzájárulását beszerezni.
Nem vállalunk garanciát a honlap tartalmának pontosságáért vagy teljességéért. Kifejezetten visszautasítjuk a felelősséget a honlapon esetlegesen megjelenő hiba vagy hiányosság miatt, illetve a honlap használatából adódó károk miatt.
Weboldalunk használata azt jelenti, hogy elfogadja a felhasználási feltételeket.

Az 1999.évi. LXXVI. Törvény Szerzői jogokról 36.§.(1) bekezdése, amely a következőképpen szól:
“36. § (1) Tény- és híranyagot tartalmazó közlemények – a forrás megjelölésével – szabadon átvehetők. Nyilvános tárgyalások és beszédek tartalma szabadon felhasználható, de az oktatási, tudományos, ismeretterjesztő, továbbá a szórakoztatás céljából tartott előadások felhasználásához, valamint beszédek gyűjteményes kiadásához a szerző hozzájárulása szükséges.”

 

Adatvédelmi nyilatkozat:

Weboldalunkat bárki szabadon böngészheti.
Az oldal bizonyos esetekben anonim módon rögzítheti a látogatás adatait. Ezekkel az adatokkal fokozzuk az oldal működésének hatékonyságát, elemezzük az aktuális trendeket és felügyeljük az oldalt.
A To-Car Kft. által működtetett weboldal a felhasználók önszántukból beírt adatait tárolja.
A weboldalra regisztrált felhasználók adatait a To-Car Kft. önszántából harmadik félnek nem adja át, az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.
A rendszerünk védett külső támadásokkal szemben, azonban teljes körű garanciát nem tudunk vállalni az adatok hozzáférhetetlenségével kapcsolatban.
Böngészés közben weboldalunk sütiket (cookie) helyez el a Felhasználó számítógépén. A sütik apró információelemek, amelyeket a webböngésző a merevlemezen tárol. A böngészőben le lehet tiltani a sütik használatát (a böngésző súgó képernyője vagy használati utasítása ismerteti ennek módját), de ez csökkenti honlapunk működőképességét.

A weblapon található információkról

A/Az To-Car Kft. minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a/az www.artdesignkonyha.hu weblapon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a/az To-Car Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weblapon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A/Az To-Car Kft. nem vállal felelősséget a weblapon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.
A/Az artdesignkonyha.hu weblapon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
A/Az To-Car Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weblap használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.
Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a tartalomszolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár, arra tekintettel, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat.
A jogi nyilatkozat módosulása esetén, annak hatálybalépése előtt huszonnégy órával, e változásokat a tartalomszolgáltató a honlapon közzéteszi.

Belépés

Rólunk mondták